Marrekrite
Varen

Wimpelopbrengst 2016

06/04/2017

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van Marrekrite op donderdag 23 maart maakte directeur Lourens Touwen de officiële opbrengst van de wimpelverkoop van 2016 bekend. Mede dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers is de opbrengst weer iets hoger dan het jaar ervoor en komt uit op netto € 174.500. Dit is een enorm resultaat waar alle kosten al van zijn afgetrokken, dus is dit geld dat rechtstreeks het onderhoud aan voorzieningen ten goede komt.

In een interview voor Omrop Fryslân op 29 maart lichtte Lourens Touwen toe dat Marrekrite de wimpelopbrengst voortaan rechtstreeks wil koppelen aan het vervangen van speciaal hiervoor geselecteerde steigers of damwanden. Dan kan de watersport heel concreet zien wat er met het wimpelgeld gebeurt. Zodoende worden, nog voor het echte seizoen 2017 losbarst, alle steigers langs de Langesleat nabij Earnewald vervangen. (foto is van de oude situatie). Als dat klaar is, is de pot nog niet leeg en kan de damwand LM-17 vlakbij Klaarkamp (Dokkumer Ee) ook in zijn geheel worden vernieuwd. Dit gebeurt later dit jaar.

Op beide plaatsen wordt een bord neergezet waarop wordt vermeld dat de betreffende voorziening is vervangen met de wimpelopbrengst van 2016. Marrekrite dankt met trots haar vrijwilligers en alle watersporters voor alle steun in het afgelopen jaar en wenst iedereen een mooi vaarseizoen 2017 toe.

 

Nieuws