Marrekrite
Varen

Eilanden herstellen en baggeren

06/12/2017

Zoals u weet hebben wij het afgelopen jaar twee eilanden hersteld in de Grutte Gaastmar. De eilanden zien er nog erg nieuw uit en moeten met het opkomen van de beplanting met sfeer krijgen.

Het mooie aan het aanvankelijke project rondom het herstel van de eilanden was om werk-met-werk te maken.

De baggerspecie die vrij zou komen uit het oplossen van bagger-knelpunten, onder meer in de vaargeulen naar de Langhoekspôlle en de Nije Krûspôlle, een aantal drempels in de Grutte Gaastmar, en dergelijke, zou worden gebruikt om de “nieuwe” eilanden te bouwen. De twee eilandjes zijn wel aangelegd maar door het faillissement van de aannemer en andere tegenslagen in het project zijn niet alle baggeropgaven gerealiseerd. Marekrite is momenteel bezig met een grootschalig project waarin samen met provincie en Wetterskip aan de realisatie van een KRW-oever wordt gewerkt. Dit maakt het mogelijk om de nog resterende baggerklussen “in de buurt op te lossen”, aangezien de bagger die vanuit de diverse resterende knelpunten vrijkomt, in deze vooroever kan worden gestort. Daarmee kan een lang gekoesterde wens vanuit de watersport in vervulling gaan, namelijk het baggeren van de geul en de haven van de Langehoekspolle. Als gezegd nemen we meteen een aantal andere knelpunten in het gebied mee (drempels en ondieptes) zodat we het qua dieptes in het gebied Aldegaaster Brekken, en wat de eilanden in de Fluessen betreft, goed voor elkaar hebben.

Foto: Lourens Touwen krijgt van projectleider en initiator Haaye Hoekstra het boekje De Roverspolle aangeboden. Dit boekje uit 1942, geschreven door P. de Jong maakt deel uit van een reeks Friese kinderboeken. Haaye vond het boekje tussen de oude boeken bij het opruimen van zijn ouderlijk huis. Bijzonder is één van de twee door Marrekrite en provincie herbouwde eilanden in de Aldegaester Brekken in de volksmond bekend stond als de Roverspolle. Zeer waarschijnlijk gaat het in het boekje om ditzelfde eilandje.

Nieuws

Recordopbrengst wimpels!

13/04/2021

2020 was een ongekend druk jaar op het water. Het was bijna net zo druk als in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, toen nog veel meer mensen in eigen land op pad gingen en velen dus ook in onze provincie vakantie vierden. Voor Marrekrite was deze drukte onder meer merkbaar aan de verkoop van de wimpels. De vraag naar wimpels schoot omhoog. 2020 werd daardoor een topjaar qua wimpelverkoop. In totaal hebben we netto € 170.000,- aan de wimpelactie overgehouden, een stijging van maar liefst € 17.500,- ten opzichte van 2019! Deze opbrengst besteden we aan de aanleg van een strand en een uitkijkpunt op de Langehoekspôlle. We hopen voor 2021 weer op zo’n topjaar. De online verkoop ligt op dit moment alweer hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Wilt u Marrekrite ook steunen? Schaf dan de wimpel aan, daarmee kunnen wij weer mooie voorzieningen…

Primeur: brugbediening per app

29/03/2021

Watersporters kunnen vanaf dit vaarseizoen bij 16 bruggen in Fryslân een brugopening aanvragen met de app Watersport. Deze service is een primeur in Nederland. Gedeputeerde Avine Fokkens–Kelder lanceerde vandaag in Langweer de vernieuwde app en opende daarmee het vaarseizoen 2021. Aanvragen brugopening Het watersportseizoen is zaterdag 27 maart van start gegaan. Dat betekent dat brugwachters zeven dagen per week bruggen en sluizen bedienen. Het aanvragen van een brugopening kan met een marifoon of met een druk op de aanmeldknop bij de brug. In Fryslân is het vanaf vandaag bij 16 bruggen ook mogelijk dat via de app Watersport te doen[1]. “Ik ben trots dat dit mogelijk is in onze watersportprovincie. Voor iedereen die hier vaart is deze digitale aanmeldknop een handige aanvulling op onze service”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De 16 bruggen zijn aangesloten op de bedienlocatie in Leeuwarden, it Swettehûs. Op termijn zal it Swettehûs 40 bruggen bedienen. Het…