Marrekrite kaart

Filter op:

Marrekrite
Varen

Baggerwerkzaamheden ligplaatsen Joustersluis

31/01/2019

Al vele  jaren is de locatie tegenover de Joustersluis een favoriete ligplaats voor veel watersporters. Om die reden doet Marrekrite er alles aan om deze locatie in goede staat en goed bereikbaar te houden. In 2018 hebben we reeds een deel van de damwanden vervangen en een paar oude oploopjes weggehaald. Om de ligplaatsen bereikbaar te houden, starten we de komende weken met het baggeren van de ligplaatsen. Vanaf Pasen zijn de ligplaatsen weer het hele seizoen bereikbaar.

Baggeren

De baggerwerkzaamheden duren tot uiterlijk 19 april en zijn dus voor het Paasweekend afgerond. De betreffende ligplaatsen (SN64a tot en met SN64d) zijn in deze periode niet bereikbaar. Van het baggeren zult u dus geen overlast ervaren.

Uit oogpunt van werk met werk worden in deze periode tevens de ligplaatsen aan de Kaai (SN58) gebaggerd, zodat ook deze weer goed bereikbaar zijn.

Baggerdepot

Omdat het baggeren betaald wordt met gemeenschapsgeld, hebben we eerst onderzoek gedaan naar de meest efficiënte werkwijze. Baggeren is erg duur, financieel is de enig haalbare oplossing om de bagger in een depot op de wal te storten. De komende twee weken wordt het depot gereed gemaakt voor gebruik. Dit houdt in dat de aannemer onder andere de ringdijk aanbrengt. Aansluitend wordt gestart met het baggerwerk. Het baggerdepot blijft tijdens het seizoen liggen, omdat we in bet najaar weer verder gaan met het opwaarderen van deze locatie. Het depot wordt afgesloten met een hekwerk en voorzien van waarschuwingsborden.

In de periode van 19 april tot en met 1 oktober 2019 mag de aannemer, met goedkeuring van de directie, op werkdagen tussen 09:30 en 17:00 uur werken aan het depot. De aannemer zal de baggerspecie een aantal keer omzetten om het indrogen van de baggerspecie te bevorderen.

In de periode rond Pasen, de meivakantie, Hemelvaart en de landelijke schoolvakanties wordt er niet gewerkt aan het depot.

We realiseren ons terdege dat dit niet de meest ideale oplossing is voor de watersporters die van deze locatie gebruik maken.

Inpassing in het landschap

Zodra alle werkzaamheden achter de rug zijn en de baggerspecie voldoende is ingedroogd, zullen we het depot omvormen tot een glooiend en parkachtig landschap. Zo creëren we hier weer een mooie en prettige ligplaatslocatie met een natuurlijke en afwisselende begroeiing van diverse soorten bomen en struiken, passend in het landschap.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de werkzaamheden en zullen er alles aan doen om de overlast  voor de watersport zo veel mogelijk te beperken.
Indien u vragen heeft over deze specifieke werkzaamheden kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Overzichtsfoto werkzaamheden Joustersluis

Nieuws

Wimpelopbrengst 2018

02/04/2019

In 2018 bracht de wimpelverkoop netto Eur 164.500 op, net iets minder dan de Eur 167.500 van het jaar ervoor. Jaarlijks besteden wij de opbrengst van de wimpelverkoop aan het vernieuwen van onze ligplaatsen. Elk jaar kiezen we daarvoor een specifiek project uit.  De opbrengst van 2018 zal worden gebruikt om de damwanden bij de Kop van Wiegersma (PR07) te vervangen. Op deze locatie wordt een bordje geplaatst  met de vermelding dat de ligplaatsen herbouwd zijn met de opbrengst van de wimpels over het jaar 2018. De wimpel blijft een van de mooiste aspecten aan Marrekrite. Vele overheden en andere organisaties uit heel Nederland hebben zich al laten bijpraten “hoe ze dat daar in Friesland voor elkaar krijgen, en dat op vrijwillige basis”. Lichte terugloop Hoewel we natuurlijk heel blij zijn met dit geweldige resultaat, geeft het wel aan dat de verkoop van wimpels in de huidige opzet haar maximum…

Werk in uitvoering

Steigers en damwanden Elk jaar vernieuwen we een flink aantal steigers en damwanden. In onderstaand overzicht ziet u welke ligplaatsvoorzieningen we in 2019 gaan aanpakken. Hier zitten de werkzaamheden op de eilanden in de Tsjûkemar nog niet bij. Intentieovereenkomst Tsjûkemar Afgelopen winter heeft een aantal partijen de intentieovereenkomst Tsjûkemar ondertekend, zo ook Marrekrite. De ambitie is om van dit grootste meer van Fryslân een serieus  bestemmingsmeer te maken, waar ook nieuwe vormen van watersport en de “snelle sporten” ruim baan krijgen. Ons plan is in de jaren 2018/2019 stevig te investeren in Marchjepôle. Uit onze onderzoeken blijkt dat dit eiland de drukst bezochte Marekriteplek is. In 2020/2021 willen we stevig aan de slag op Tsjûkepôle en in 2022 willen we de Ganzetippe aanpakken. Marrekrite heeft voor al dit werk een extra bijdrage de Provincie Fryslân ontvangen (Eur 360.000), maar investeert uit eigen middelen ook nog ruim Eur 700.000. Met in…