Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen in Fietsnetwerk Fryslân:

 • Stremming fietsverbinding Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelen men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
  • Knooppunttraject 45 (Kornwerderzand)-66 (Den Oever)
  • Breezanddijk (monument)-Den Oever: gestremd van 01-04-19 tot en met 01-06-19
  • Kornwerderzand-Den Oever: gestremd van 01-06-2019 tot en met 01-12-19
  • Tot 1 juni kunt u dus nog fietsen tot aan het monument. vanaf daar wordt een bus ingezet voor de fietsers en wandelaars.
  • In 2019 wordt de Afsluitdijk vier zondagen opengesteld voor fietsers en wandelaars: 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus. Deze laatste zondag wordt de IJsselmeer Challenge verreden.
  • Meer informatie: De Nieuwe Afsluitdijk en Openstelling 4 zondagen.

 

 

 

 

 • Stremming fietsverbinding Knooppunt Zurich-Cornwerd, Houwdijk
  • Knooppunttraject: 31-74-52
  • Gestremd van 07-06-19 tot en met 05-07-19
  • Meer informatie: Stremmingen gemeente Súdwest Fryslân
  • Omleidingsroute: de omleiding staat ter plaatse met gele borden aangegeven.

 • Stremming fietsverbinding Jirnsum-Akkrum (brug Ald Skou)
  • Knooppunttraject: 21-22
  • Gestremd van 01-07-19 6.00 uur tot en met 05-07-19 18.00 uur
  • Omleidingsroute: via het pontje van Terherne, knooppunten 21-42-43-22 en vice versa. Het pontje heeft gedurende de stremming ruimere vaartijden.

Nieuws