Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen in Fietsnetwerk Fryslân:

 • Stremming fietsverbinding Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april 2019 voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelen men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 45 (Kornwerderzand)-66 (Den Oever)
  • Parallelweg IJsselmeerzijde (zuidzijde) (Zurich-Kornwerderzand): gestremd tot medio april 2020
  • Fietspad Kornwerderzand-Den Oever: gestremd tot eind 2022.
  • U kunt met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever (en vice versa). De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Meer informatie: De Afsluitdijk en Dienstregeling fietsbus.

 

 • Werkzaamheden fietspad Aldeboarn-Tijnje (N392)
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 50-51-38-78
  • Gestremd van eind maart tot eind mei 2020
  • Fietsers kunnen gebruik maken van een halve rijbaan op de naastgelegen N392. Daarom is er geen omleidingsroute.
  • Meer informatie: Provincie Fryslân – fietspadverbreding

 

 • Werkzaamheden fietspad Langweerder Wielen tussen Langweer/Boornzwaag en de A7.
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 84-62
  • Gestremd van 20 april tot half juni
  • Fietsers kunnen omfietsen via de Woudfennen tussen de Put van Nederhorst en de Tramwei boven de A7.
  • Meer informatie: Wetterskip Fryslân

Nieuws