Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar)

Filter op:

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Het is ook een bijzonder gebied, vanwege de verschillende vogels die er leven. Om de vogels in dit gebied te houden, is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever niet in van 1 oktober tot 1 april.

Om deze bijzondere vogelsoorten te behouden heeft de provincie Fryslân samen met natuurorganisaties en de recreatiesector een vrijwillige erecode in het leven geroepen. Zodat we kwetsbare gebieden kunnen beschermen zonder meteen het varen te verbieden.

Erecode

De Erecode luidt: “Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter rust”. Vaar van 1 oktober tot 1 april de rustgebieden voor vogels niet in. De winterrustgebieden liggen in een gedeelte van het Snitsermar, Wite en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

Markering

De gebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in de vaargeul. De gebieden zijn in de winter gemarkeerd met gele boeien, zie foto. Het Friese merengebied is groot en er is gelukkig nog genoeg ruimte over voor de watersporter om te genieten van de meest prachtige plekjes die Fryslân rijk is.

Natuur met internationale waarde

De natuurgebieden zijn van internationale waarde vanwege de aanwezigheid van vogels als de slobeend, het nonnetje en de wintertaling. Natuur om trots op te zijn. Gun daarom de vogels hun winterrust.

Melding via app

De provincie Fryslân wil graag weten of er ‘schepen’ zijn die een winterrustgebied invaren en dat kan via de Marrekrite-app (iOs en Android). Zo kan de provincie inventariseren of de vogels voldoende rust krijgen. Rust is van groot belang voor de gezondheid van de vogels. Door verstoringen vliegen de vogels vaker op, waardoor ze minder de kans krijgen om voldoende te eten en een vetlaag op te bouwen.

Meer informatie: www.fryslan.frl/slobber/

 

Nieuws

Poëtische ankerplaatsen

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.
sânmar
beschrijving
sânmar
sânmar
sânmar
sânmar