Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Het is ook een bijzonder gebied, vanwege de verschillende vogels die er leven. Om de vogels in dit gebied te houden, is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever niet in van 1 oktober tot 1 april.

Om deze bijzondere vogelsoorten te behouden heeft de provincie Fryslân samen met natuurorganisaties en de recreatiesector een vrijwillige erecode in het leven geroepen. Zodat we kwetsbare gebieden kunnen beschermen zonder meteen het varen te verbieden.

Erecode

De Erecode luidt: “Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter rust”. Vaar van 1 oktober tot 1 april de rustgebieden voor vogels niet in. De winterrustgebieden liggen in een gedeelte van het Snitsermar, Wite en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

Markering

De gebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in de vaargeul. De gebieden zijn in de winter gemarkeerd met gele boeien, zie foto. Het Friese merengebied is groot en er is gelukkig nog genoeg ruimte over voor de watersporter om te genieten van de meest prachtige plekjes die Fryslân rijk is.

Natuur met internationale waarde

De natuurgebieden zijn van internationale waarde vanwege de aanwezigheid van vogels als de slobeend, het nonnetje en de wintertaling. Natuur om trots op te zijn. Gun daarom de vogels hun winterrust.

Melding via app

De provincie Fryslân wil graag weten of er ‘schepen’ zijn die een winterrustgebied invaren en dat kan via de Marrekrite-app (iOs en Android). Zo kan de provincie inventariseren of de vogels voldoende rust krijgen. Rust is van groot belang voor de gezondheid van de vogels. Door verstoringen vliegen de vogels vaker op, waardoor ze minder de kans krijgen om voldoende te eten en een vetlaag op te bouwen.

Meer informatie: www.fryslan.frl/slobber/

 

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Marrekrite opent duurzaam vuilwaterstation ‘It Húske’

09/08/2017

Op woensdag 9 augustus opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation ‘It Húske’. Vanaf nu kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot ook legen bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. It Húske Bij ‘It Húske’ kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij ‘It Húske’. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure. Schoon zwem- en vaarwater Met de drijvende vuilwaterstations zet Marrekrite zich in voor schoon zwem-…

Marekrite
recreatieschap

Toeristisch overstappunt Beetsterzwaag-Olterterp

Woensdag 12 juli jl. is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) onthuld in Olterterp bij Beetsterzwaag. Het TOP staat nabij hotel-restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Na Bakkeveen, Delfstrahuizen en Earnewâld is dit het vierde toeristisch overstappunt dat de Marrekrite heeft gerealiseerd. Bij een toeristisch overstappunt kan de bezoeker gratis de auto, fiets parkeren of in sommige gevallen ook nog afmeren met de boot, om te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men vindt er routes, die de toerist laat kennismaken met de mooiste plekjes, de rust en de natuur. Het is een uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in het gebied te ontdekken. Een toeristisch overstappunt is te herkennen aan een informatiezuil met daarop een grote kaart van de omgeving en toeristische informatie over de regio, in de huisstijl van de Marrekrite. Aanleiding voor het realiseren van een toeristisch overstappunt bij Beetsterzwaag-Olterterp is het gereedkomen van een drietal MTB-routes…

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.