Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen van Wandelnetwerk Fryslân:

  • Stremming Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelt men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
    • Knooppunttraject 45 (Kornwerderzand)-66 (Den Oever)
    • Kornwerderzand-Den Oever: gestremd van 01-06-2019 tot en met 01-12-19
    • Meer informatie: De Nieuwe Afsluitdijk

 

 

Nieuws