Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen van Wandelnetwerk Fryslân:

 • Stremming Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelt men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
  • Knooppunttraject 13 (Kornwerderzand)- 78 (Den Oever)
  • Parallelweg waddenzeekant (noordzijde) (Zurich-Kornwerderzand): gestremd tot en met 31-10-19
  • Fietspad Kornwerderzand-Den Oever: gestremd tot en met 01-12-19
  • U kunt met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever (en vice versa). De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Meer informatie: De Afsluitdijk en Dienstregeling fietsbus

 

 • Stremming Blauwpoortsbrug (Harlingerstraat/Dijkstraat), Bolsward
  • Knooppunttraject: 53-98
  • Brug is gestremd tot en met 29/11/19
  • Omleiding: lokale omleiding via Heechhoutpad, Sint Jozefstraat, Gijsbert Japicxlaan, Laag Bolwerk, Sint Jansstraat/Franekerstraat en vice versa.
   Meer informatie: www.sudwestfryslan.nl

 • Stremming brug in de Nieuweweg, bij Ried (over de Rie)
  • Knooppunttraject 22-83-01
  • Brug is gestremd tot en met 20/12/19
  • Omleiding: via Tzummarum: knooppunten 22-10-Tzummarum-01 of vice versa.
  • Meer informatie: www.waadhoeke.nl

 • Stremming Slachtetillebrug over A31, ter hoogte van Franeker
  • Knooppunttraject 58-50
  • Brug is gestremd van 9/11/19 tot het voorjaar van 2020
  • Omleiding: via fietstunnel Getsterwerderdyk: knooppunten 58-57-59- fietspad Franeker Bos-Filosofenpad-59-50

Nieuws