Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen van Wandelnetwerk Fryslân:

 • Stremming Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april 2019 voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelt men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
  • Knooppunttraject 13 (Kornwerderzand)- 78 (Den Oever)
  • Parallelweg IJsselmeerzijde (zuidzijde) (Zurich-Kornwerderzand): gestremd tot medio april 2020
  • Fietspad Kornwerderzand-Den Oever: gestremd tot eind 2022
  • U kunt met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever (en vice versa). De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Meer informatie: De Afsluitdijk en Dienstregeling fietsbus

 

 • Werkzaamheden fietspad Aldeboarn-Tijnje (N392)
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 37-13-50-32
  • Gestremd van eind maart tot eind mei 2020
   Fietsers kunnen gebruik maken van een halve rijbaan op de naastgelegen N392. Daarom is er geen omleidingsroute. Wandelaars kunnen eveneens gebruik maken van deze rijbaan of van de berm.
  • Meer informatie: Provincie Fryslân – fietspadverbreding

 

 • Stremming fietspad Holwerd-Ternaard (N358)
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 42-77-13
  • Gestremd van 23 maart tot medio 2020
  • Wandelaars kunnen mogelijk gebruik maken van de berm of anders via knooppunt 42-37-39-45-76-81-23 (via Zeedijk) of via 42-60-64-73-13.
  • Meer informatie: Provincie Fryslân – fietspadverbreding

 • Werkzaamheden fietspad Langweerder Wielen tussen Langweer/Boornzwaag en de A7.
 • Het gaat om:
  • Knooppunttraject 77-59
  • Gestremd van 20 april tot half juni
  • De omleidingsroute gaat via de Woudfennen tussen de Put van Nederhorst en de Tramwei (knooppunt 87) boven de A7
  • Meer informatie: Wetterskip Fryslân

 

 

Nieuws