Hier vindt u een overzicht van actuele stremmingen van Wandelnetwerk Fryslân:

 • Stremming Afsluitdijk: Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af. Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelt men vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar.
  • Knooppunttraject 13 (Kornwerderzand)- 78 (Den Oever)
  • Parallelweg waddenzeekant (noordzijde) (Zurich-Kornwerderzand): gestremd tot en met 31-10-19
  • Fietspad Kornwerderzand-Den Oever: gestremd tot en met 01-12-19
  • U kunt met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever (en vice versa). De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Meer informatie: De Afsluitdijk en Dienstregeling fietsbus

 

 • Stremming Blauwpoortsbrug (Harlingerstraat/Dijkstraat), Bolsward
  • Knooppunttraject: 53-98
  • Brug is gestremd tot en met 29/11/19
  • Omleiding: lokale omleiding via Heechhoutpad, Sint Jozefstraat, Gijsbert Japicxlaan, Laag Bolwerk, Sint Jansstraat/Franekerstraat en vice versa.
   Meer informatie: www.sudwestfryslan.nl

 • Stremming brug in de Nieuweweg, bij Ried (over de Rie)
  • Knooppunttraject 22-83-01
  • Brug is gestremd tot en met 20/12/19
  • Omleiding: via Tzummarum: knooppunten 22-10-Tzummarum-01 of vice versa.
  • Meer informatie: www.waadhoeke.nl

 • Stremming Slachtetillebrug over A31, ter hoogte van Franeker
  • Knooppunttraject 58-50
  • Brug is gestremd van 9/11/19 tot het voorjaar van 2020
  • Omleiding: via fietstunnel Getsterwerderdyk: knooppunten 58-57-59- fietspad Franeker Bos-Filosofenpad-59-50

Nieuws

Winterstalling voor de Húskes

15/10/2019

Afgelopen week hebben we alledrie de Húskes naar de winterstalling gebracht. Voor de komende maanden verwijzen we u voor het lozen van uw vuilwater naar de vuilwaterstations op de vaste wal. Deze vindt u op via de volgende kaart: kaart vuilwaterstations We geven de Húskes de komende maanden een onderhoudsbeurt, zodat ze volgend seizoen weer volop gebruikt kunnen worden.

Starteiland Pikmar overgedragen aan Stichting Zeilsport Grou

Op 10 oktober jl. heeft Recreatieschap Marrekrite het eigendom van het starteiland in de Pikmar, ook wel Grut Eilân genoemd, formeel overgedragen aan de Stichting Zeilsport Grou. De stichting heeft het eiland al jaren in gebruik als startlocatie. De overdracht was reeds in 2009 afgesproken, inmiddels is de eigendomsoverdracht notarieel beklonken. In het bestuur van de stichting hebben vertegenwoordigers van zeil- en watersportverenigingen in Grou zitting. Het gaat daarbij om de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, de Koninklijke Watersportvereniging Frisia, Watersportvereniging De Meeuwen en Vereniging Grouster Watersport. Daarnaast is de Skûtsjekommisje Grou vertegenwoordigd. De stichting behartigt de belangen van de Grouster zeilsport. Het eiland neemt als start- en/of finishlocatie van oudsher een prominente plaats in bij de zeilwedstrijden. De stichting hoopt – mede door het aanwerven van het eiland – dat de organisatie van zeilwedstrijden op het Grouster wateren tot in lengte van jaren is gegarandeerd.