Herbouw PR07 – Kop van Wiegersma

24/09/2019

De aannemer is gestart met de herbouw van de PR07 bij de Kop van Wiegersma (Rânsleat) in de Alde Feanen. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Gedurende deze periode kunt u niet aanleggen aan de PR07.