Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Sinds jaar en dag is Recreatieschap Marrekrite te vinden op en om het water. Maar wij hebben ook voet aan vaste wal gezet! Het beheer en onderhoud van routenetwerken (borden) in de provincie Fryslân is sinds 2012 een nieuwe taak. Ook het aanpassen en uitbreiden van het knooppuntensysteem in onderdeel van ons werk. Het onderhoud van de fiets- en wandelpaden blijft een taak van de provincie of de gemeenten.

Per 1 januari 2015 is het complete fietsroutenetwerk in Fryslân in beheer en onderhoud bij de Marrekrite, met uitzondering van het netwerk in de gemeente Ooststellingwerf. Deze gemeente heeft het beheer en onderhoud ondergebracht bij Recreatieschap Drenthe.

Ook het beheer en onderhoud van het wandelknooppuntnetwerk in Fryslân is een taak van de Marrekrite.

Marrekrite werkt op dit moment hard aan een geïntegreerde kaart op onze website. Totdat deze klaar is, kunt u tijdelijk pdf-kaarten van onze voorzieningen downloaden.

Voor het online plannen van uw fietsroute kunt u eveneens terecht op de websites van externe partijen. Een paar voorbeelden:
http://www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner
https://www.anwb.nl/fietsen/fietsknooppuntenplanner#!/map
https://www.route.nl/routeplanner
https://www.routeyou.com/nl-nl

Nieuws

Marekrite
Fietsen

5 Sterren voor Recreatieschap Marrekrite

17/05/2017

  Fryslân krijgt hoogste score in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 Fryslân blijft de beste fietsprovincie van Nederland in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 van het Landelijk Fietsplatform. Fryslân heeft de maximale score van 5 sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit van onderhoud aan het fietsknooppuntnetwerk en de randvoorwaarden die het netwerk aantrekkelijk maken. Met 96,2% van het totaal aantal punten, scoort Fryslân het hoogst van alle provincies. Ook in 2015 werd het Friese fietsnetwerk al als beste beoordeeld. Recreatieschap Marrekrite Het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk ligt sinds 2012 bij Recreatieschap Marrekrite. Daarvoor zorgden de vijf fietsregio’s in de provincie ieder voor hun eigen beheer en onderhoud. Marrekrite heeft dit beheer overgenomen. In 2012 scoorde Fryslân nog 3 sterren en in 2013 al 4 sterren. Naast het reguliere onderhoud heeft Marrekrite ook veel aandacht voor verbeteringen van het netwerk. Jaarlijks worden nieuwe fietspaden opgenomen in het knooppuntnetwerk. De komende jaren…

Marekrite
Fietsen

Geef je oordeel over LF-bordjes

12/06/2016

Het Fietsplatform doet een onderzoek naar mogelijke nieuwe bewegwijzering voor LF-routes. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Op 22 juni vond het eerste deel plaats; het praktijkonderzoek onder fietsers. Diverse formaten bordjes, maar ook verschillende varianten qua kleurgebruik moesten worden beoordeeld. De bevindingen zijn verwerkt in diverse nieuwe bordontwerpen die nu via een online enquête aan een grotere groep worden voorgelegd. Via een online onderzoek kun ook jij als fietser je mening geven over de verschillende ontwerpen van de bordjes. Je hoeft niet per se een LF-fietser te zijn. Onder de inzenders verloot het Fietsplatform een exemplaar van een nieuw routebordje. De uitkomst van de onderzoeken helpt het Fietsplatform bij de doorontwikkeling van de LF-routes en de daarbij passende bewegwijzering. Klik hier om naar de enquête te gaan. Het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.