Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

We houden Friesland watersportgebied No. 1

Friesland bestaat voor ongeveer een derde uit water. Onze provincie wordt niet voor niets internationaal geroemd om haar vele meren, waterwegen en open landschap. Met bovendien vele prachtige dorpen en steden tussen al die waterwegen in, zijn we een geliefde plek voor watersporters en vaarrecreanten. Als het aan Recreatieschap Marrekrite ligt, blijft dit tot in de lengte van jaren zo. En daar doen we heel veel voor, want we zijn trots op wat we hebben.

Zo onderhouden we 40 kilometer aan vrije aanlegplaatsen midden in de natuur. We bieden elke dag weer meer dan 3500 schepen een aanlegplaats op ca. 300 locaties. Hier mogen bezoekers maximaal 3 dagen gratis aanleggen. Vanzelfsprekend realiseren we ook nieuwe aanlegvoorzieningen (damwanden, steigers, MarBoeien).

Genieten van water en land
Onze bezoekers volop laten genieten van het Friese water en land. Dat is ons doel. Hiervoor onderhoudt en beheert Marrekrite niet alleen vrije ligplaatsen. Denk aan het maaien en snoeien van aanlegplaatsen en het afvoeren van recreatieafval. Jaarlijks gemiddeld 175.000 kg recreatieafval dat door de watersport in 120 containers van 2500 liter elk wordt gedeponeerd. Ook voeren we kleinschalig baggerwerk uit en onderhouden we boeien en bakens in de vaarten. Zo maken en houden we alle ligplaatsen bereikbaar en toegankelijk.

Plekken behouden
We willen zoveel mogelijk van de bestaande plekken aan het water behouden. Waar mogelijk bouwen we locaties bij. Worden de bestaande voorzieningen minder vaak gebruikt? Dan leggen wij bij grootschalig onderhoud minder meters terug. Zo zorgen we ervoor dat op plaatsen waar mensen graag komen, alles optimaal is.

Focus op duurzaamheid
We gaan bij de bouw van aanlegplaatsen innovatief te werk en focussen sterk op duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld gerecycled kunststof en beton in om het gebruik van hardhout volledig overbodig te maken. In deze zelfde slag verlengen we de levensduur van onze aanlegplaatsen van 25 jaar, naar 50 tot 75 jaar.
Ook ontwikkelen we nieuwe typen voorzieningen, zoals de MarBoei [LINK]. De eerste werd in 2013 gelanceerd en inmiddels zijn de boeien een groot succes.

Luisteren naar de watersport
We luisteren goed naar watersporters. Zo leerden we dat mensen de ‘eenvoudige aanlegvoorzieningen’, een tuigsteiger met een aantal oplopen eraan, niet handig vinden. Die worden hierdoor minder vaak gebruikt, dan verwacht. Daarom realiseren we van dit type geen nieuwe meer en de bestaande voorzieningen bouwen we gestaag om naar meer populaire varianten, zoals steigers met oplopen.

Advies over realisatie en onderhoud
Als laatste geven we advies. Voor vragen over de realisatie – en het onderhoud van aanlegvoorzieningen – kunt u bij ons terecht. Ook voor andere zaken die te maken hebben met de recreatieve infrastructuur in onze provincie staan we klaar.

Marrekrite werkt op dit moment hard aan een geïntegreerde kaart op onze website. Totdat deze klaar is, kunt u tijdelijk pdf-kaarten van onze voorzieningen downloaden of download de Watersport App.

Nieuws

Marboei

MarBoeien

Behalve steigers en damwanden kunnen watersporters sinds 2013 ook afmeren aan meerboeien. In Friesland noemen we dit ‘MarBoeien’. In 2018 hopen wij er ongeveer 100 op de Friese wateren te hebben liggen.

Voor wie dat wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn.

Bezoek de website www.marboei.frl. Hier leest u de gedichten die met de boeien verbonden zijn.

Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.