Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Naast het onderhoud van gratis aanlegplaatsen zorgen wij voor de afvalverwijdering (containers), maaiwerk, baggerwerkzaamheden voor de bereikbaarheid van de aanlegplaatsen en onderhouden wij diverse voorzieningen voor kanoërs.

Ook zijn wij ervoor de betonning van recreatieve vaarwegen en bakens om moeilijk te vinden in- en doorvaarten aan te geven.

Marrekrite werkt op dit moment hard aan een geïntegreerde kaart op onze website. Totdat deze klaar is, kunt u tijdelijk pdf-kaarten van onze voorzieningen downloaden of download de Watersport App.

Nieuws

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.