Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:
Aanlegplaats grote schepen. paal in verlengde steiger

Sinds jaar en dag is De Marrekrite te vinden op en om het water. Maar wij hebben voet aan vaste wal gezet! Het beheer en onderhoud van routenetwerken (borden) in de provincie Fryslân is sinds 2012 een nieuwe taak. Ook het aanpassen en uitbreiden van het knooppuntensysteem in onderdeel van ons werk. Het onderhoud van de fiets- en wandelpaden blijft een taak van de provincie of de gemeenten.

Per 1 januari 2015 is het complete fietsroutenetwerk in Fryslân in beheer en onderhoud bij De Marrekrite, met uitzondering van het netwerk in de gemeente Ooststellingwerf. Deze gemeente heeft het beheer en onderhoud ondergebracht bij Recreatieschap Drenthe.
Ook het beheer en onderhoud van de wandelnetwerken in Fryslân is een taak van De Marrekrite.

Marrekrite werkt op dit moment hard aan een geïntegreerde kaart op onze website. Totdat deze klaar is, kunt u de tijdelijk pdf-kaart en pdf-kaart-ZO van onze voorzieningen downloaden.

Voor het online plannen van uw wandelroute kunt u eveneens terecht op de websites van externe partijen. Een paar voorbeelden:
www.waddenwandelen.nl
https://www.route.nl/routeplanner
https://www.routeyou.com/nl-nl

Nieuws

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.