Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Recreatieschap Marrekrite is voorzitter van de werkgroep “Harmonisatie Brug- en sluisbediening”. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân. Samen streven we naar meer uniforme brug- en sluisbediening met als doel gemak voor de watersport en een nog gastvrijer Fryslân.

Bedieningstijden

Alle bedieningstijden voor bruggen en sluizen komen samen op de website van de provincie Fryslân. Voor een volledig overzicht van de bedieningstijden verwijzen wij daarom graag door naar de “Watersport-app” en/of de website van de provincie Fryslân. Hieronder een kort overzicht van de globale bedieningstijden.

Vanaf 1 april tot 1 november 2017 dagelijks tussen:
– 09.00 – 12.00 uur
– 13.00 – 16.15 uur
– 17.15 – 19.00 uur (juni, juli en augustus tot 20.00 uur)

Vanaf 1 november 2017  van maandag t/m zaterdag op afroep tussen 09.00 – 17.00 uur, telefoon 058 – 292 5 888.

 

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Marrekrite opent duurzaam vuilwaterstation ‘It Húske’

09/08/2017

Op woensdag 9 augustus opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation ‘It Húske’. Vanaf nu kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot ook legen bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. It Húske Bij ‘It Húske’ kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij ‘It Húske’. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure. Schoon zwem- en vaarwater Met de drijvende vuilwaterstations zet Marrekrite zich in voor schoon zwem-…

Marekrite
recreatieschap

Toeristisch overstappunt Beetsterzwaag-Olterterp

Woensdag 12 juli jl. is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) onthuld in Olterterp bij Beetsterzwaag. Het TOP staat nabij hotel-restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Na Bakkeveen, Delfstrahuizen en Earnewâld is dit het vierde toeristisch overstappunt dat de Marrekrite heeft gerealiseerd. Bij een toeristisch overstappunt kan de bezoeker gratis de auto, fiets parkeren of in sommige gevallen ook nog afmeren met de boot, om te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men vindt er routes, die de toerist laat kennismaken met de mooiste plekjes, de rust en de natuur. Het is een uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in het gebied te ontdekken. Een toeristisch overstappunt is te herkennen aan een informatiezuil met daarop een grote kaart van de omgeving en toeristische informatie over de regio, in de huisstijl van de Marrekrite. Aanleiding voor het realiseren van een toeristisch overstappunt bij Beetsterzwaag-Olterterp is het gereedkomen van een drietal MTB-routes…

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.