Vernieuwen ligplaatsen

Marrekrite zit middenin een enorme vervangingsoperatie waarbij al onze voorzieningen duurzaam worden herbouwd. Een stevige klus waar we rond 2026 mee klaar hopen te zijn.

In 2020 hebben we voor het recordbedrag van in totaal € 2.2 miljoen aan werken uitgevoerd. Hierbij zaten ook werken die we vanuit 2019 door PFAS-problemen moesten doorschuiven. Mede hierdoor hebben we ook in 2020 niet alles hebben kunnen uitvoeren. Een aantal werken zijn doorgeschoven naar 2021. Gelukkig is er ook ruimte voor nieuwe projecten. In dit overzicht: Werken 2021, kunt u zien wat we voor dit jaar op de planning hebben.

Het moment van uitvoering is afhankelijk van de planning van de aannemer, het weer en andere (onvoorziene) omstandigheden. Tijdens de werkzaamheden is het vaak niet mogelijk om van de betreffende ligplaats(en) gebruik te maken. Op dat moment staan ze als ‘gestremd’ op onze website kaart.

Hieronder lichten wij de werken voor 2021 toe:

Langehoekspôlle (nr. 4)

Bij de Langehoekspôlle hebben we in 2020 alle oude damwanden vervangen en aan de zuidoostzijde een nieuwe ingang gegraven. De steigers die moesten wijken voor de nieuwe doorgang worden verplaatst naar de oevers van de nieuwe invaart. Ook leggen we een strandje aan, dat beschermd wordt door een steenstortdam. Verder overwegen we een deel van het vrijgekomen zand als bult op het eiland te laten liggen, om daar een uitkijkpunt van te maken.

Lees verder >

Het noorden: Dokkumer Ie, Nije Swemmer , Suderie en Bûtefjild (nrs 1, 5, 9-11, 15-17)

Marrekrite gaat het komende jaar op diverse plekken langs de Dokkumer Ie aan de slag. De bestaande damwand LM04 (nabij Ee) wordt conform onze standaard in beton en kunststof herbouwd. De LM01 (nabij Klaarkamp) wordt afgestoten. We werken in dit gebied verder aan de realisatie van diverse nieuwe ligplaatsen, namelijk nabij het Leeuwarderbos, in de buurt van Burdaard en vlak voor Dokkum. Daarnaast zijn we in gesprek over een vierde ligplaats, die nu nog in beheer is bij de gemeente Leeuwarden. Ook worden alle ligplaatsen aan de Dokkumer Ie gebaggerd.

Verder gaan we op de Nije Swemmer, Suderie en in het Bûtefjild aan de slag met bestaande danwel nieuwe steigers.

Lees verder >

 

 

 

Jouster Slúske en Zuidwest Friesland (nrs. 2, 3, 6, 7, 13, 16)

In 2019 hebben we onze “binnenhaven” tegenover het Jouster Slúske (SN64A t/m D) op diepte gebracht via een groot baggerwerk. Hiervoor was er bij de ligplaatsen een tijdelijk baggerdepot gerealiseerd, dat dit jaar wordt omgevormd tot een parkachtig landschap. Verder is het eilanddeel inmiddels via een loopbrug met het westelijke deel verbonden. Ook zijn een paar boxpalen geplaatst en is in de zuidelijke hoek een kanovoorziening gemaakt. De containers staan nu allemaal aan de buitenzijde. We overwegen nog om als slotstuk van dit project een aantal bankjes en een vuurplaats te realiseren.

Het Jouster Slúske is niet het enige werk dat we in de zuidwestelijke hoek van de provincie aanpakken. Dit jaar gaan we aan de slag met het zuidelijke deel van het Jouster Feartsje (SN31A). Vlakbij, in de Sibesleat (doorvaart Lytse en Grutte Griene), pakken we de oostelijke oever aan. Hier worden de damwanden vervangen door steigers (SN26AB). En ten oosten van Uitwellingerga, vlak aan het kanaal in de Holle Grêft, herbouwen we de damwand SN41 op duurzame wijze.

Tot slot verwachten we in 2021, in samenwerking met de gemeente SFW en het dorp Sibrandabuorren, een viertal nieuwe steigers in de Aldfeart te realiseren.

Lees verder >

Overige werken (nr. 8, 12)

Afgelopen jaar hebben we de FL39, een steiger in de Boalserter Feart bij Burgwerd  verwijderd. Omdat ons vele berichten bereikten dat deze voorziening niet kon worden gemist, wordt er dit jaar nog een nieuwe steiger teruggeplaatst. Tot slot plaatsen later dit jaar een tweetal nieuwe steigers in de nieuwe doorvaart tussen de Burd en de Suder Burd bij Grou.

Tsjûkepôlle en Marchjepôlle (nr. 14, 7)

Komend jaar gaan we ook aan de slag met een nieuw groot project op de Tsjûkemar, namelijk de volledige herinrichting van de Tsjûkepôlle. In 2018/2019 zijn we op de Tsjûkemar begonnen met een herinrichting van de Marchjepôlle. Hier vervangen we komend jaar nog een tweetal steigers (TJ15EF), waarna we hier voor de komende jaren nog maar één damwand overhouden die vervangen moet worden.

Op Tsjûkepôlle herhalen we wat ons bij Marchjepôlle goed is bevallen, namelijk het afsluiten van één van de zijden van de doorvaart. Alle aanlegvoorzieningen worden vervangen en er komt een strand. We willen hiermee de Tsjûkepôlle zo aantrekkelijk maken, dat het de druk een beetje kan wegnemen van de allerdrukste Marrekriteplek, de Marchjepôlle.

Lees verder >

 

 

Nieuws