Vernieuwen ligplaatsen

Marrekrite zit middenin een enorme vervangingsoperatie waarbij al onze voorzieningen duurzaam worden herbouwd. Een stevige klus waarmee we rond 2026 klaar hopen te zijn.

In 2022 gaan we op de volgende locaties aan het werk:

Het moment van uitvoering is afhankelijk van de planning van de aannemer, het weer en andere (onvoorziene) omstandigheden. Tijdens de werkzaamheden is het vaak niet mogelijk om van de betreffende ligplaats(en) gebruik te maken. Op dat moment staan ze als ‘gestremd’ op onze website kaart.

 

 

Nieuws