Vernieuwen ligplaatsen

Elk jaar vernieuwen we een flink aantal steigers en damwanden. In onderstaand overzicht ziet je welke ligplaatsvoorzieningen we in 2020 aanpakken. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de planning van de aannemer,  het weer en andere (onvoorziene) omstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden is het vaak niet mogelijk om van de betreffende ligplaats(en) gebruik te maken.

Open de pdf voor een overzicht van alle werkzaamheden in 2020: Werkzaamheden 2020

Hieronder lichten wij een aantal bijzondere projecten toe:

Langehoekspôlle

Bij de Langehoekspôlle graven we aan de zuidzuide een nieuwe ingang. Zo verwachten we minder vaak te hoeven baggeren op de huidige aanvaarroute. Ook komt er een aantal ligplaatsen bij en een nieuw strandje. Een deel van de grond die vrijkomt bij het graven, wordt gebruikt voor het strandje. De rest gebruikt Wetterskip Fryslân voor de oevers van de Fluessen. Het project is een samenwerking tussen Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

We zijn inmiddels druk bezig met de herinrichting. De doorgraving is gemaakt en ook de binnenhaven is herbouwd. Het gedeelte dat reeds jaren in de kunststof damwanden stond, is nu netjes afgewerkt met de KLP-deksloof, waardoor het geheel nu een nette eenheid vormt. We zijn echter nog niet klaar. Er worden nog tuigsteigers in de doorgraving geplaatst en het strandje moet nog worden aangelegd. Verder overwegen we een deel van het vrijgekomen zand als bult op het eiland te laten liggen, om daar een uitkijkpunt van te maken. Onderstaand een schets van de toekomstige inrichting:

Dokkumer Ie

Marrekrite gaat het komende jaar vier nieuwe ligplaatsen langs de Dokkumer Ie aanbrengen. Zo wordt de bestaande LM01 omgevormd naar een tuigsteiger en komen er nieuwe ligplaatsen bij het Leeuwarder bos, Klaarkamp en voor Dokkum. Alle ligplaatsen (bestaand en nieuw) worden op diepte gebracht. De vrijkomende baggerspecie (ca. 8000 m3) wordt gebruikt om een laag liggend landbouw perceel op te hogen. Door de baggerspecie in een nabij gelegen landdepot te storten wordt ook hier bespaard op transportkosten en is er minder CO2 uitstoot.

Jouster Slúske

In 2019 hebben we gebaggerd bij de ligplaatsen tegenover het Jouster Slúske (SN64A t/m D). Daarvoor was bij de ligplaatsen een tijdelijk baggerdepot gerealiseerd, wat nu omgevormd wordt tot een parkachtig landschap. Er komen twee speelweides en er worden ruim 100 bomen en bes-dragende struiken aangeplant. We gaan het eilanddeel via een loopbrug met het westelijke deel verbinden. Dat heeft natuurlijk als nadeel dat niet iedereen meer binnendoor kan varen. Dit weegt naar ons idee echter niet op tegen het feit dat de liggers op het eiland, straks ook naar het grote veld toe kunnen lopen. Het geheel wordt hierdoor nog een stuk aantrekkelijker dan het al was. Op speciaal verzoek van de zeilers plaatsen we op twee plekken een paar boxpalen. De oude vingersteigers verdwijnen in de nieuwe opzet volledig. Verder komt er in de meest zuidelijke hoek een kanovoorziening en worden de containers allemaal aan de buitenzijde (aan de Noarder Alde Wei) geplaatst. We overwegen nog om een drietal bankjes te plaatsen.

Het grootste deel van de bestaande beplanting is in het ontwerp opgenomen. Alleen de bomen die in het kade tracé stonden, zijn verwijderd. Wetterskip Fryslân verzorgt de aanleg van de kade en het grondwerk voor het parkje. Marrekrite draagt zorg voor de aanplant van de bomen en struiken, dit doen we volgend najaar. Het parkje wordt circa 1,5 ha groot.

Heeresyl

Marrekrite is eigenaar van een perceel ter hoogte van Heeresyl bij Terherne (SN69D tot en met SN69F). Met de eigenaar van de aangrenzende grond hebben we afgesproken de grens tussen de percelen beter te regelen. Beide merkten we dat recreanten van het ene perceel naar het andere bewegen. Een deel van ons perceel hebben we verkocht aan de andere eigenaar. In dat deel is een brede scheidingssloot gegraven. Om aan natuurdoelen tegemoet te komen, is de sloot hier ondiep gemaakt, zodat hier plantengroei tot stand kan komen en voor vissen een goede biotoop gecreëerd wordt. U kunt hier dus niet varen. De aanwezige bomen zijn bij de werkzaamheden gespaard.

 

 

Nieuws

Bewuste materiaalkeuzes

02/02/2021

Plasticsoup Afgelopen maand heeft Plastic Soup Foundation een artikel gepubliceerd waarbij het overheidsinstanties oproept om niet-functioneel worteldoek op te ruimen. Marrekrite steunt deze oproep en is zelf erg terughoudend in het gebruik van kunststof weefsels. Kunststof weefsels worden in de waterbouw voornamelijk toegepast onder stortsteen en achter nieuwe damwanden. Biologisch afbreekbaar Om stortstenen oevers te beschermen, passen we hoofdzakelijk biologisch afbreekbaar doek toe. Dit doek is gemaakt van kokosvezels. De vezels vergaan binnen een aantal jaar waarna de vegetatie de functie van het doek overneemt. Nadeel van dit doek is dat we het alleen kunnen toepassen op de windluwe locaties. Toepassen van kunststof Op locaties die vol op de wind staan, bijvoorbeeld golfbrekers of stortsteenoevers aan het meer, passen we kunststof weefsels toe. Het doel van deze weefsels is om uitspoeling te voorkomen. Echter, door de oevers slim te ontwerpen beperken we het gebruik tot een minimum. Met een andere…

Opgeruimd Vaart Netjes!

19/01/2021

Als je donateur bent of de wimpel al hebt besteld, heb je het al gezien: dit jaar ontvangt iedereen die een wimpel koopt een Opgeruimd Vaart Netjes-vuilniszak. Ook op Friese wateren is het natuurlijk belangrijk dat er tijdens het watersporten rekening gehouden wordt met het milieu. In 1979 en 1985 werd dat gedaan onder de noemer Friese meren, frisse meren, de schoonmaakactie die toentertijd voor minder vervuiling op het water moest zorgen. Dit jaar wordt deze duurzame actie nieuw leven ingeblazen. Help je mee om het Friese water schoon te houden? Neem de vuilniszak mee aan boord! De volle vuilniszak kun je onder meer kwijt in een van de containers bij onze ligplaatsen. De vuilniszakkenactie is een initiatief van Visit Friesland, Recreatieschap Marrekrite en de Friese regiomarketingorganisaties, Waterland van Friesland, Het Andere Friesland, Land in Friesland en Geïnspireerd door een Oude Zee. De wimpel bestel je hier! Foto’s: © Friese…