Marrekrite kaart

Kaart onder constructie, betere filtering binnenkort mogelijk!

Filter op:

Vreemde eend?

De wc-eend van de Friese meren is een echte schoonwaterliefhebber. Jij als watersporter ongetwijfeld ook! Want niemand zwemt graag tussen andermans drollen, toch? Met z’n allen kunnen we zorgen dat het water in Fryslân schoon blijft. Zo kan iedereen -mens én dier- optimaal genieten van de mooie Friese meren.

Vuilwater vang je op!

Je kunt als watersporter op verschillende manieren bijdragen aan schoon water:

 • Loos geen vuilwater op het oppervlaktewater. Sinds 2009 geldt hier voor de Friese meren een verbod op.
 • Installeer een opvangvoorziening voor toiletwater aan boord, zoals een vuilwatertank, een chemisch (mobiel) toilet of een eco-toilet.
 • Loos het opgevangen water bij een vuilwaterstation (kaart), bijvoorbeeld bij:
  – jachthavens
  – de vuilwaterboot
  – een drijvend vuilwaterstation: ‘It Húske’

Heb je geen opvangsysteem aan boord? Gebruik dan de toiletten aan de wal.

Alle vuilwater-innamepunten op één kaart

Bekijk de kaart met vuilwaterstations voor het dichtstbijzijnde station. Of download de Watersport App.

Vuilwaterstations in jachthavens

In Fryslân zijn al meer dan honderd jachthavens met innamevoorzieningen voor vuilwater. Hier leeg je de vuilwatertank van je boot eenvoudig en goedkoop (of zelfs gratis).

Vuilwaterboot

In de weekenden van juli en augustus 2017 kun je de Vuilwaterboot tegenkomen op de Friese wateren. Met deze gratis service kun je ter plekke je vuilwatertank laten legen. De Vuilwaterboot vaart een route langs een groot aantal Marrekrite-aanlegplaatsen.

NIEUW: Drijvend vuilwaterstation It Húske

It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar je gratis je vuilwatertank kunt legen. Deze zelfvoorzienende en duurzame stations komen op twaalf plaatsen in Fryslân te liggen. It Húske zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater. De installatie werkt op energie van zonnepanelen. Let op: It Húske is niet geschikt voor bilgewater.

Tot nu toe ligt It Húske op twee plekken:

 • in de Goiinggarypster Puollen (de vaart richting Joure);
 • bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en de Fluessen.

Schoon water in de Friese meren

Om de Friese meren schoon te houden, geldt hier sinds 2009 een lozingsverbod. Ondanks dit verbod, lozen vaarrecreanten nog vaak hun vuilwater in het oppervlaktewater. Met verschillende servicepunten in Fryslân wordt het voor watersporters steeds makkelijker om hun vuilwatertank op een verantwoorde manier te legen. Dit voorkomt dat ziekteverwekkende bacteriën in het water komen. Deze bacteriën kunnen zorgen voor maag-darmstoornissen en aandoeningen aan de luchtwegen en gehoorgangen. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep, omdat zij relatief veel water binnenkrijgen. In de toekomst komen steeds meer drijvende schoonwaterstations in de Friese meren, zodat watersporters nóg makkelijker hun tank kunnen legen.

Nieuws

 • koop de wimpel en krijg
 • 50% kortingop ons boekje
 • ‘Zwerven in Fryslân’