Marrekrite kaart

Kaart onder constructie, betere filtering binnenkort mogelijk!

Filter op:

Vreemde eend?

De wc-eend van de Friese meren is een echte schoonwaterliefhebber. Jij als watersporter ongetwijfeld ook! Want niemand zwemt graag tussen andermans drollen, toch? Met z’n allen kunnen we zorgen dat het water in Fryslân schoon blijft. Zo kan iedereen -mens én dier- optimaal genieten van de mooie Friese meren.

Vuilwater vang je op!

Je kunt als watersporter op verschillende manieren bijdragen aan schoon water:

 • Loos geen vuilwater op het oppervlaktewater. Sinds 2009 geldt hier voor de Friese meren een verbod op.
 • Installeer een opvangvoorziening voor toiletwater aan boord, zoals een vuilwatertank, een chemisch (mobiel) toilet of een eco-toilet.
 • Loos het opgevangen water bij een vuilwaterstation (kaart), bijvoorbeeld bij:
  – jachthavens
  – de vuilwaterboot
  – een drijvend vuilwaterstation: ‘It Húske’

Heb je geen opvangsysteem aan boord? Gebruik dan de toiletten aan de wal.

Alle vuilwater-innamepunten op één kaart

Bekijk de kaart met vuilwaterstations voor het dichtstbijzijnde station. Of download de Watersport App.

Vuilwaterstations in jachthavens

In Fryslân zijn al meer dan honderd jachthavens met innamevoorzieningen voor vuilwater. Hier leeg je de vuilwatertank van je boot eenvoudig en goedkoop (of zelfs gratis).

Vuilwaterboot

In de weekenden van juli en augustus 2017 kun je de Vuilwaterboot tegenkomen op de Friese wateren. Met deze gratis service kun je ter plekke je vuilwatertank laten legen. De Vuilwaterboot vaart een route langs een groot aantal Marrekrite-aanlegplaatsen.

NIEUW: Drijvend vuilwaterstation It Húske

It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar je gratis je vuilwatertank kunt legen. Deze zelfvoorzienende en duurzame stations komen op twaalf plaatsen in Fryslân te liggen. It Húske zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater. De installatie werkt op energie van zonnepanelen. Let op: It Húske is niet geschikt voor bilgewater.

Tot nu toe ligt It Húske op twee plekken:

 • in de Goiinggarypster Puollen (de vaart richting Joure);
 • bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en de Fluessen.

Schoon water in de Friese meren

Om de Friese meren schoon te houden, geldt hier sinds 2009 een lozingsverbod. Ondanks dit verbod, lozen vaarrecreanten nog vaak hun vuilwater in het oppervlaktewater. Met verschillende servicepunten in Fryslân wordt het voor watersporters steeds makkelijker om hun vuilwatertank op een verantwoorde manier te legen. Dit voorkomt dat ziekteverwekkende bacteriën in het water komen. Deze bacteriën kunnen zorgen voor maag-darmstoornissen en aandoeningen aan de luchtwegen en gehoorgangen. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep, omdat zij relatief veel water binnenkrijgen. In de toekomst komen steeds meer drijvende schoonwaterstations in de Friese meren, zodat watersporters nóg makkelijker hun tank kunnen legen.

Nieuws

Marekrite
Varen

Groenonderhoud

06/12/2017

Ook deze zomer is er weer volop gemaaid dankzij onze collega’s in het groen. Sinds dit voorjaar is Marten Cuperus als Voorman Groen bij Marrekrite in dienst getreden. Intussen hebben wij ook 2 boten aangeschaft die de komende winter worden omgebouwd en aangepast aan hun nieuwe leven als maaiboot. Het betreft beide voormalige beroepsschepen, ooit gebouwd voor RWS. Vanaf het seizoen 2018 vaart Marrekrite dus niet allen met de MK 1 en 2, maar nu ook met de MK 3 en de MK 4. Op deze wijze proberen wij steeds meer controle te krijgen over ons werk. In plaats van alles uit besteden, wat wij tot nu toe deden door al het groenwerk bij Empatec neer te leggen, gaan we de aansturing nu zelf doen. Wel blijven we nog steeds werken met 3 mensen die vanuit de SW als maaier naar ons worden gedetacheerd vanuit Empatec. Foto: De Doornroosje die…

Marekrite
Varen

Eilanden herstellen en baggeren

Zoals u weet hebben wij het afgelopen jaar twee eilanden hersteld in de Grutte Gaastmar. De eilanden zien er nog erg nieuw uit en moeten met het opkomen van de beplanting met sfeer krijgen. Het mooie aan het aanvankelijke project rondom het herstel van de eilanden was om werk-met-werk te maken. De baggerspecie die vrij zou komen uit het oplossen van bagger-knelpunten, onder meer in de vaargeulen naar de Langhoekspôlle en de Nije Krûspôlle, een aantal drempels in de Grutte Gaastmar, en dergelijke, zou worden gebruikt om de “nieuwe” eilanden te bouwen. De twee eilandjes zijn wel aangelegd maar door het faillissement van de aannemer en andere tegenslagen in het project zijn niet alle baggeropgaven gerealiseerd. Marekrite is momenteel bezig met een grootschalig project waarin samen met provincie en Wetterskip aan de realisatie van een KRW-oever wordt gewerkt. Dit maakt het mogelijk om de nog resterende baggerklussen “in de buurt…

 • koop de wimpel en krijg
 • 50% kortingop ons boekje
 • ‘Zwerven in Fryslân’