Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar)

Filter op:

De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling tussen 19 Friese gemeenten en de provincie Fryslân (deelnemers). Het budget van De Marrekrite wordt volgens een bepaalde verdeelsleutel bijeengebracht door de deelnemers. Onze belangrijkste taak is het beheer en onderhoud van meer dan 3.500 gratis aanlegplaatsen en het fiets- en wandelknooppuntnetwerk.

De Marrekrite werkt nauw samen met alle gemeenten in Fryslân, provincie Fryslân, watersportverenigingen, Merk Friesland, Friese Merenproject, natuurbeschermings­organisaties, Hiswa, ondernemers, en rondvaart ­ondernemingen.

Nieuws

Poëtische ankerplaatsen

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.
sânmar
beschrijving
sânmar
sânmar
sânmar
sânmar

Medewerkers

Het Marrekriteteam bestaat uit Sascha Hofstede (beleidsmedewerker), Corrie de Groot (coördinator Landrecreatie), Michiel Bakema (projectmedewerker Landrecreatie) Ilse Veenstra (office manager), Lourens Touwen (directeur), Emile Stoelinga (technisch medewerker watersport) en Durk Tiekstra (schipper milieuboot). De Marrekrite is kleine en flexibele organisatie gevestigd aan de Emmakade in Leeuwarden. Wij zijn dan ook erg blij met de vele vrijwilligers die ons helpen waar dat kan. Kijk hier voor meer informatie over onze vrijwilligers.
Meer informatie over Medewerkers

Taken

Taken Het beheer en onderhoud van vrije aanlegplaatsen midden in de natuur Ontwikkeling nieuwe aanlegvoorzieningen Uniforme brug- en sluisbediening Baggerprojecten – bereikbaar houden aanlegplaatsen Groen beheer & Maaiwerk Beheer bakens en betonning recreatieve doorvaarten Afvoeren recreatieafval Ontwikkeling, beheer en onderhoudfietsknooppuntensysteem en andere routestructuren Kerncijfers Circa 3.500 vrije aanlegplaatsen op ruim 285 locaties Circa 50 km steiger en damwand, waarvan zeker 9 km steiger en 5 km damwand van gerecycled kunststof Ruim 100 containers op 60 locaties Meer dan 60 vrijwilligers Ruim 500 donateurs 680 Fietsknooppuntenbordjes 2.650 km Fietsnetwerk En meer…
Meer informatie over Taken

Bestuur

De Marrekrite kent een Algemeen Bestuur, waarin de provincie Fryslân en de 19 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Algemeen Bestuur heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden. De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor recreatie en toerisme. Het Dagelijks Bestuur vergadert viermaal per jaar en het Algemeen bestuur minimaal twee keer. Bestuursleden Gedeputeerde K. Kielstra (Provincie Fryslân) (voorzitter)* Wethouder K. Antuma (Achtkarspelen) Wethouder E. Peterson (Dantumadiel) Wethouder P. Braaksma (Dongeradeel) Wethouder W. van den Berg (Ferwerderadiel) Wethouder C. de Pee (Franekeradeel)* Wethouder J. van der Pal (De Friese Meren)* Wethouder M. Le Roy (Harlingen) Wethouder C. van der Laan (Heerenveen) Wethouder B. Tol (Het Bildt) Wethouder J. Boerema (Kollumerland)* Wethouder S. Feitsma (Leeuwarden) Wethouder B. Bonnema (Littenseradiel) Wethouder R. van der Meulen-van der Ende (Leeuwarderadeel) Wethouder A. Dijkstra (Menameradiel) Wethouder R. Jonkman (Opsterland)* Wethouder R. van der Leck (Smallingerland) Wethouder M. Offinga (Súdwest Fryslân)* Wethouder…
Meer informatie over Bestuur