Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar)

Filter op:

De Marrekrite kent een Algemeen Bestuur, waarin de provincie Fryslân en de 19 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Algemeen Bestuur heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan een Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden. De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor recreatie en toerisme.
Het Dagelijks Bestuur vergadert viermaal per jaar en het Algemeen bestuur minimaal twee keer.

Bestuursleden

Gedeputeerde K. Kielstra (Provincie Fryslân) (voorzitter)*
Wethouder K. Antuma (Achtkarspelen)
Wethouder E. Peterson (Dantumadiel)
Wethouder P. Braaksma (Dongeradeel)
Wethouder W. van den Berg (Ferwerderadiel)
Wethouder C. de Pee (Franekeradeel)*
Wethouder J. van der Pal (De Friese Meren)*
Wethouder M. Le Roy (Harlingen)
Wethouder C. van der Laan (Heerenveen)
Wethouder B. Tol (Het Bildt)
Wethouder J. Boerema (Kollumerland)*
Wethouder S. Feitsma (Leeuwarden)
Wethouder B. Bonnema (Littenseradiel)
Wethouder R. van der Meulen-van der Ende (Leeuwarderadeel)
Wethouder A. Dijkstra (Menameradiel)
Wethouder R. Jonkman (Opsterland)*
Wethouder R. van der Leck (Smallingerland)
Wethouder M. Offinga (Súdwest Fryslân)*
Wethouder G. Schippers (Tytsjerksteradiel)
Wethouder F. Kloosterman (Weststellingwerf)

* Deze bestuursleden zijn vanuit het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van De Marrekrite.

Nieuws

Poëtische ankerplaatsen

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.
sânmar
beschrijving
sânmar
sânmar
sânmar
sânmar