Marrekrite kaart

Filter op:

Marrekrite heeft als Gemeenschappelijke Regeling een bestuur. In het Algemeen Bestuur (AB) zitten de provincie Fryslân en de 19 deelnemende gemeenten (via de gedeputeerde en wethouders).

Het AB heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan een Dagelijks Bestuur (DB). Alle bestuursleden (gedeputeerde en wethouders) hebben binnen hun organisaties het domein ‘recreatie en toerisme’ in portefeuille.

Het DB heeft 6 leden en vergadert 4 maal per jaar. De voorzitter van het AB zit ook het DB voor en is als gedeputeerde lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.
Het AB vergadert 2 keer per jaar. De vergaderingen van het AB zijn openbaar, die van het DB niet.

Bestuursleden AB

Gedeputeerde K. Kielstra * (Prov. Fryslân, vz)
Wethouder M. Offinga * (Súdwest-Fryslân)
Wethouder C. de Pee * (Waadhoeke)
Wethouder J. van der Pal * (De Fryske Marren)
Wethouder J. Boerema * (Kollumerland)
Wethouder R. Jonkman * (Opsterland)

Wethouder K. Antuma (Achtkarspelen)
Wethouder E. Peterson (Dantumadiel)
Wethouder P. Braaksma (Dongeradeel)
Wethouder W. van den Berg (Ferwerderadiel)
Wethouder M. Le Roy (Harlingen)
Wethouder C. van der Laan (Heerenveen)
Wethouder S. Feitsma (Leeuwarden)
Wethouder R. van der Meulen-van der Ende (Leeuwarderadeel)
Wethouder R. van der Leck (Smallingerland)
Wethouder G. Schippers (Tytsjerksteradiel)
Wethouder F. Kloosterman (Weststellingwerf)

* Deze bestuursleden zijn tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws

  • koop de wimpel en krijg
  • 50% kortingop ons boekje
  • ‘Zwerven in Fryslân’