Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

De Marrekrite kent een Algemeen Bestuur, waarin de provincie Fryslân en de 19 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Algemeen Bestuur heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan een Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden. De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor recreatie en toerisme.
Het Dagelijks Bestuur vergadert viermaal per jaar en het Algemeen bestuur minimaal twee keer.

Bestuursleden

Gedeputeerde K. Kielstra (Provincie Fryslân) (voorzitter)*
Wethouder K. Antuma (Achtkarspelen)
Wethouder E. Peterson (Dantumadiel)
Wethouder P. Braaksma (Dongeradeel)
Wethouder W. van den Berg (Ferwerderadiel)
Wethouder C. de Pee (Franekeradeel)*
Wethouder J. van der Pal (De Friese Meren)*
Wethouder M. Le Roy (Harlingen)
Wethouder C. van der Laan (Heerenveen)
Wethouder B. Tol (Het Bildt)
Wethouder J. Boerema (Kollumerland)*
Wethouder S. Feitsma (Leeuwarden)
Wethouder B. Bonnema (Littenseradiel)
Wethouder R. van der Meulen-van der Ende (Leeuwarderadeel)
Wethouder A. Dijkstra (Menameradiel)
Wethouder R. Jonkman (Opsterland)*
Wethouder R. van der Leck (Smallingerland)
Wethouder M. Offinga (Súdwest Fryslân)*
Wethouder G. Schippers (Tytsjerksteradiel)
Wethouder F. Kloosterman (Weststellingwerf)

* Deze bestuursleden zijn vanuit het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van De Marrekrite.

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Marrekrite opent duurzaam vuilwaterstation ‘It Húske’

09/08/2017

Op woensdag 9 augustus opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation ‘It Húske’. Vanaf nu kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot ook legen bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. It Húske Bij ‘It Húske’ kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij ‘It Húske’. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure. Schoon zwem- en vaarwater Met de drijvende vuilwaterstations zet Marrekrite zich in voor schoon zwem-…

Marekrite
recreatieschap

Toeristisch overstappunt Beetsterzwaag-Olterterp

Woensdag 12 juli jl. is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) onthuld in Olterterp bij Beetsterzwaag. Het TOP staat nabij hotel-restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Na Bakkeveen, Delfstrahuizen en Earnewâld is dit het vierde toeristisch overstappunt dat de Marrekrite heeft gerealiseerd. Bij een toeristisch overstappunt kan de bezoeker gratis de auto, fiets parkeren of in sommige gevallen ook nog afmeren met de boot, om te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men vindt er routes, die de toerist laat kennismaken met de mooiste plekjes, de rust en de natuur. Het is een uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in het gebied te ontdekken. Een toeristisch overstappunt is te herkennen aan een informatiezuil met daarop een grote kaart van de omgeving en toeristische informatie over de regio, in de huisstijl van de Marrekrite. Aanleiding voor het realiseren van een toeristisch overstappunt bij Beetsterzwaag-Olterterp is het gereedkomen van een drietal MTB-routes…

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.