Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Waar wel en waar niet?

Waar je wel of niet mag kamperen wordt officieel bepaald door de gemeente waar de aanlegvoorziening ligt. Onze aanlegplekken liggen in 19 Friese gemeenten. Wij vragen daarom uw begrip voor het feit dat de lijst met kampeer-ligplaatsen wellicht niet altijd up-to-date is.

Overzichtskaart kamperen
Lijst met ligplaatsen kamperen
Kaart kamperen Noordoost Fryslân
Kaart kamperen Noordwest Fryslân
Kaart kamperen regio Sneek
Kaart kamperen regio Grou-Heerenveen

Oude borden en kamperen?

Bij een groot aantal Marrekriteligplaatsen mag je kamperen. Hou wel rekening met andere watersporters. Als je mag kamperen staat dat op de ‘oude’ Marrekriteborden aangegeven met de volgende tekst:

“Plaatsen van maximaal drie tenten per aanlegvoorziening tussen 17.00 en 10.00 uur toegestaan”.

Mag je NIET kamperen, dan geven wij dat op oude borden vaak aan met een verbodssticker op het bord of er staat helemaal niets over kamperen op het bord. Je mag dan alleen aanleggen.

Nieuwe borden en kamperen?

In de loop der jaren zijn allemaal verschillende soorten Marrekriteborden neergezet bij de ligplaatsen. Langzaam aan gaan wij alle Marrekriteborden vervangen, zie afbeelding.
Wij krijgen elk jaar veel vragen over waar nu gekampeerd mag worden. Op het nieuwe bord staat rechts bovenaan een groen tentje. Als dit groene tentje op het bord staat mag u kamperen. Kamperen betekent: ‘het plaatsen van maximaal drie tenten per aanlegvoorziening tussen 17.00 en 10.00 uur’. Staat het tentje niet op het bord, dan mag u niet kamperen.

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Marrekrite opent duurzaam vuilwaterstation ‘It Húske’

09/08/2017

Op woensdag 9 augustus opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation ‘It Húske’. Vanaf nu kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot ook legen bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. It Húske Bij ‘It Húske’ kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij ‘It Húske’. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure. Schoon zwem- en vaarwater Met de drijvende vuilwaterstations zet Marrekrite zich in voor schoon zwem-…

Marekrite
recreatieschap

Toeristisch overstappunt Beetsterzwaag-Olterterp

Woensdag 12 juli jl. is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) onthuld in Olterterp bij Beetsterzwaag. Het TOP staat nabij hotel-restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Na Bakkeveen, Delfstrahuizen en Earnewâld is dit het vierde toeristisch overstappunt dat de Marrekrite heeft gerealiseerd. Bij een toeristisch overstappunt kan de bezoeker gratis de auto, fiets parkeren of in sommige gevallen ook nog afmeren met de boot, om te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men vindt er routes, die de toerist laat kennismaken met de mooiste plekjes, de rust en de natuur. Het is een uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in het gebied te ontdekken. Een toeristisch overstappunt is te herkennen aan een informatiezuil met daarop een grote kaart van de omgeving en toeristische informatie over de regio, in de huisstijl van de Marrekrite. Aanleiding voor het realiseren van een toeristisch overstappunt bij Beetsterzwaag-Olterterp is het gereedkomen van een drietal MTB-routes…

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.