Aanlegplaats grote schepen. paal in verlengde steiger

marrekrite
Fietsen

Meer informatie

marrekrite
Varen

Meer informatie

marrekrite
Wandelen

Meer informatie

Recreatieschap Marrekrite is een recreatieschap voor het Friese water en land. Ons doel is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van water en landrecreatie. Hierbij houden wij rekening met de belangen van natuur en landschap.

Over ons
info@marrekrite.nl

058-212 85 81

Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden

IBAN: NL23 INGB 0000 889581
BIC: INGBNL2A

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Wetterskip Fryslân start controle op verboden antifouling

03/04/2017

Wetterskip Fryslân start controle op verboden antifouling. Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân gaan dit voorjaar bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters weer controleren op de aanwezigheid van illegale antifouling. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen op het onderwaterschip voorkomt. Veel van deze verven bevatten biociden (stoffen die organismen doden) en metalen als koper en zink die het oppervlaktewater verontreinigen. Bij eerdere controles bij verkooppunten in 2015 en 2016 trof het waterschap een hoog percentage (ruim twee derde) aan overtredingen aan. Op hoeveel schepen in Fryslân verboden antifouling is aangebracht, is niet bekend. Verboden antifoulings zijn onderwaterverven die in Nederland niet zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) of middelen die alleen op zeegaande beroepsschepen en marineschepen aangebracht mogen worden. Verkooppunten en werven De komende maanden controleert Wetterskip Fryslân in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verkooppunten van antifouling en scheepswerven waar antifouling wordt…

Marekrite
recreatieschap

Maaiploeg draait op volle toeren

29/07/2016

Dit jaar draaien we met een volledig nieuwe maaiploeg en leiding! En het resultaat mag er zijn. De ploeg van Empatec heeft – ondanks dat het gras in soms wel heel snel groeide – goed gedraaid. We hebben weinig klachten gehad en klachten die we kregen zijn direct opgelost.

Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar)

Filter op:

Steun ons

Wij kunnen uw steun goed gebruiken! Beheer en onderhoud van onze vrije ligplaatsen en andere watersportvoorzieningen kosten erg veel geld. Als donateur draagt u direct bij aan het in stand houden van vrije ligplaatsen in Fryslân. U bent in 2017 al donateur door € 22,- (meer mag altijd) aan ons over te maken. Als dank voor je steun ontvang je de wimpel (formaat 18x24 cm), bent u als eerste op de hoogte van het laatste Marrekritenieuws en kunt u korting krijgen op kaarten voor beurs Boot Holland* (max 2 stuks).
Steun ons