Marrekrite kaart

Kaart onder constructie (alleen als download beschikbaar) of download de Watersport App

Filter op:

Wij verwachten van iedereen die gebruik maakt van onze aanlegplaatsen, dat zij zich als gast gedragen!
Onze aanlegplaatsen bevinden zich midden in de natuur. Wij gaan ervan uit dat rust, ruimte en natuur belangrijke critera zijn om onze aanlegplaatsen op te zoeken. Daarom attenderen wij u graag op de afmeerregels die in heel Fryslan gelden.

Kijk hier voor een overzicht van alle afmeerregels (PDF).

Friese afmeerregels op een rijtje

 • Aanleggen langer dan drie dagen op een zelfde plaats is niet toegestaan.
 • Meer nooit af in het riet.
 • Gooi afval in de vuilcontainers. Vuilcontainers worden regelmatig geleegd. Er is altijd een container in de buurt.
 • Laat geen chemisch afval achter.
 • Voertuigen mogen niet onbemand worden achtergelaten, dat is toegestaan in een jachthaven of langs een speciaal aangewezen oever. Vanzelfsprekend mag u gerust even gaan fietsen of wandelen.
 • Vaar niet te snel. Hekgolven zijn erg hinderlijk voor afgemeerde boten en de oevers lijden hieronder.
 • Respecteer de (land)eigendommen van boeren. Privéterrein niet betreden. Om onze ligplaatsen in de natuur te kunnen behouden, is een goede relatie met onze buren noodzakelijk.
 • Bomen en struiken niet snoeien of kappen.
 • Kampvuurtjes mogen niet in de natuur i.v.m. gevaar voor “bosbrand” en overlast voor dieren.
 • Honden aan de lijn.
 • Ruim uitwerpselen van honden en mensen op.
 • Stem gebruik van radio’s, generatoren en andere apparaten zo af dat andere watersporters er geen last van hebben!!!

Nieuws

Marekrite
recreatieschap

Marrekrite opent duurzaam vuilwaterstation ‘It Húske’

09/08/2017

Op woensdag 9 augustus opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation ‘It Húske’. Vanaf nu kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot ook legen bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. It Húske Bij ‘It Húske’ kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij ‘It Húske’. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure. Schoon zwem- en vaarwater Met de drijvende vuilwaterstations zet Marrekrite zich in voor schoon zwem-…

Marekrite
recreatieschap

Toeristisch overstappunt Beetsterzwaag-Olterterp

Woensdag 12 juli jl. is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) onthuld in Olterterp bij Beetsterzwaag. Het TOP staat nabij hotel-restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Na Bakkeveen, Delfstrahuizen en Earnewâld is dit het vierde toeristisch overstappunt dat de Marrekrite heeft gerealiseerd. Bij een toeristisch overstappunt kan de bezoeker gratis de auto, fiets parkeren of in sommige gevallen ook nog afmeren met de boot, om te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men vindt er routes, die de toerist laat kennismaken met de mooiste plekjes, de rust en de natuur. Het is een uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in het gebied te ontdekken. Een toeristisch overstappunt is te herkennen aan een informatiezuil met daarop een grote kaart van de omgeving en toeristische informatie over de regio, in de huisstijl van de Marrekrite. Aanleiding voor het realiseren van een toeristisch overstappunt bij Beetsterzwaag-Olterterp is het gereedkomen van een drietal MTB-routes…

Marboei

Een Marboei is meer dan een ligplaats. Voor wie wil, kan een Marboei ook een poëtische ankerplaats zijn. Dit project is tot stand gekomen met demoanne.nl.