TOP Beetsterzwaag-Olterterp

Bij een toeristisch overstappunt (TOP) kunt u gratis uw auto, fiets (of boot) parkeren, om heerlijk te gaan fietsen, wandelen of varen. Het is een startpunt om onze mooie provincie te gaan ontdekken.

Hoe kom ik er:

  • Adres: Harinxmaweg 20 (P-plaats Het Witte Huis), 9246 TL Olterterp
  • GPS-coördinaten: 53.067282, 6.105124
  • Route: de route naar de TOP staat aangegeven met bruin-witte borden. Vanaf de A7 neemt u afslag Beetsterzwaag. U rijdt door het dorp en volgt daarna de Van Harinxmaweg tot aan hotel-restaurant Het Witte Huis.
  • Openbaar vervoer: dichstbijzijnde bushalte: Olterterp (1 minuut loopafstand). Buslijnen 11 (Drachten-Akkrum), 20  en 21 (beide Heerenveen-Leeuwarden) van Arriva.

Voorzieningen:

  • Gratis parkeren
  • Horeca
  • Afstand tot fietsknooppuntnetwerk: 0 meter (knooppunt 92 op 100m)
  • Afstand tot wandelknooppuntnetwerk: 0 meter (knooppunt 75 op 0m)

Toeristische informatie en inspiratie:

 

Gedicht

Auteur Josse de Haan heeft voor deze locatie het volgende gedicht geschreven:

Ferdwaalde oliifbeam út Rioja op ‘e Sweach

 

do fermannichfâldigest de leechte neaken, klaaist him út

bist de iennige stim yn dizze stilte, sûnder lûd en lichem

obeliskspiker op syn kop yn ieuwen moudesân, in skilderstik

 

do tergest de fjoerbol opsternaat, wach yn ’t stúmske swurk

noadigest foar lins en lafenis de reizger, de toastige doarmer

presintearrest dyn fruchten smeitsjend as huning, lammefleis

 

do bist in sykheljend relikwy fan tûk’ en blêd, widzjend

kin ik hjir wiken tusken dyn skonken skoftsje, oerlibje faaks

ûnder dyn pettykoot mei skaad en kuolte, sliepe en oernachtsje

 

do hast hûnderten stimmen lústerjen heard, yn ûnderskate talen

fan de hastige pearkes op de râne fan ’t twiljocht, tusken twirren

nachtenlange leafdes koestere, har dwylsinnigens befeilige

no tsjoen ik dy mei myn wurden ta libben, poëzy foar ’t neist

sadat myn monolooch ferdûbelet yn in petear, joust it wachtwurd

dat de moeting skept mei de frou op wa’t ik tidigje, dy út Rioja

 

© Josse de Haan

Nieuws

Marrekrite
Fietsen

Brug bij Ried gestremd

05/09/2019

In verband met het ophogen van de brug bij Ried is deze brug gestremd. De brug wordt opgehoogd vanwege bodemdaling in het gebied. De werkzaamheden hebben  gevolgen voor zowel vaarverkeer als fietsers en wandelaars. De stremming geldt van 2 september tot en met 20 december 2019. Noordelijke Elfstedenroute/Kleiroute Voor vaarverkeer is de vaarweg de Rie ter hoogte van de brug gestremd. De vaarweg is onderdeel van zowel de (Noordelijke) Elfstedenvaarroute als de Kleiroute. Watersporters kunnen gedurende de stremming deze routes niet varen. Tussen Franeker en Berlikum kunt u gebruik maken van de alternatieve route (het zuidelijk deel van de Kleiroute) via het Van Harinxmakanaal en de Ballensvaart/Menamer Feart/Berltsumer Feart en vice versa. Fiets- en wandelknooppuntnetwerken Ook het wegverkeer kan gedurende de stremming geen gebruik maken van de brug. Zowel het fiets- als wandelknooppuntnetwerk maakt gebruik van deze verbinding. Op onze site vindt u meer informatie over de omleiding. Fietsnetwerk Fryslân: Stremmingen Fietsnetwerk…

Marrekrite
Fietsen

Enquête Fietsen in Zuidoost Fryslân

16/08/2019

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen zij meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? De gemeenten willen graag uw mening horen! Vul de enquete in op:  http://www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan