TOP Earnewâld

Bij een toeristisch overstappunt (TOP) kunt u gratis uw auto, fiets (of boot) parkeren, om heerlijk te gaan fietsen, wandelen of varen. Het is een startpunt om onze mooie provincie te gaan ontdekken.

Hoe kom ik er:

 • Adres: Wiidswei (P-plaats), 9264 TL Earnewâld
 • GPS-coördinaten: 53.129092, 5.938095
 • Route: de route naar de TOP staat aangegeven met bruin-witte borden. Vanaf de Feantersdyk volgt u Eilansgrien tot aan de parkeerplaats. De TOP staat aan het water, vlakbij Toeristenbureau Earnewâld.
 • Openbaar vervoer: dichstbijzijnde bushalte: Kruspaed (4 minuten loopafstand). Buslijn 6092 Arriva (vooraf reserveren) vanaf Rijksweg (N31) bij Nijega.

Voorzieningen:

 • Gratis parkeren
 • Aanlegmogelijkheden
 • Horeca
 • Camperplaats
 • Afstand tot fietsknooppuntnetwerk: 100 meter (knooppunt 38 op 475m)
 • Afstand tot wandelknooppuntnetwerk: 1.000 meter (knooppunt 80 op 1.000m)

Toeristische informatie en inspiratie:

38 – 16 – 14 – 6 – 30 – 45 – 46 – 42 – 63 – 44 – 48 – 49 – 12 – 6 – 14 – 44 – 40 – 39 – 38

  • Noordelijke Woudenroute (31 km):

38 – 36 – 35 – 34 – 91 – 90 – 99 – 27 – 84 – 47 – 83 – 82 – 94 – 93 – 87 – 88 – 92 – 41 – 40 – 39 – 38

 

 

Gedicht

Auteur Piter Boersma heeft speciaal voor deze locatie het volgende gedicht geschreven:

earnewâld – de âlde feanen

 

wy sjogge oer it brune reidfjild hinne

wite bjirkestammen de broekboskrâne

yn in trochkykje de toer fan it doarpke

altyd wer oan komme wy hjir telâne

op it havenhaad in patatsje ite

nei de otter en de reedrider eagje

nei de boatsjes sjen en de hân opstekke

bylden âld en nij op it wetter weagje

de reiden it broekbosk donkerkleurich grien

swart it wetter blinkend as de sinne skynt

en de wjerskyn fan de loft it blau griis read

rôze fiolet of swart dat alles bynt

op it paad lâns it reidfjild is it stil hyt

it dompe reiddomplûd as in sliepsankje

ik meitsje in kuier troch it wiksellân

jou my om te slûgjen del op in bankje

earnewâld út sile de folkertssleat del

skerp lavearjend is der dan wurk om hannen

wiid en sprankeljend it skolperjend wetter

de loft blau de wolken wyt de wyldlannen

© Piter Boersma

Nieuws

Marrekrite
Fietsen

Brug bij Ried gestremd

05/09/2019

In verband met het ophogen van de brug bij Ried is deze brug gestremd. De brug wordt opgehoogd vanwege bodemdaling in het gebied. De werkzaamheden hebben  gevolgen voor zowel vaarverkeer als fietsers en wandelaars. De stremming geldt van 2 september tot en met 20 december 2019. Noordelijke Elfstedenroute/Kleiroute Voor vaarverkeer is de vaarweg de Rie ter hoogte van de brug gestremd. De vaarweg is onderdeel van zowel de (Noordelijke) Elfstedenvaarroute als de Kleiroute. Watersporters kunnen gedurende de stremming deze routes niet varen. Tussen Franeker en Berlikum kunt u gebruik maken van de alternatieve route (het zuidelijk deel van de Kleiroute) via het Van Harinxmakanaal en de Ballensvaart/Menamer Feart/Berltsumer Feart en vice versa. Fiets- en wandelknooppuntnetwerken Ook het wegverkeer kan gedurende de stremming geen gebruik maken van de brug. Zowel het fiets- als wandelknooppuntnetwerk maakt gebruik van deze verbinding. Op onze site vindt u meer informatie over de omleiding. Fietsnetwerk Fryslân: Stremmingen Fietsnetwerk…

Marrekrite
Fietsen

Enquête Fietsen in Zuidoost Fryslân

16/08/2019

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen zij meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? De gemeenten willen graag uw mening horen! Vul de enquete in op:  http://www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan