Recordopbrengst Marrekrite wimpelactie in 2022

02/10/2023

In 2022 passeerden we voor het eerst in onze geschiedenis de magische grens van €200.000 opbrengst uit de verkoop van wimpels. Dat is alweer een hogere opbrengst dan in 2021, toen er ook al heel veel wimpels verkocht waren. Wij zijn erg blij dat watersporters ons werk weten te waarderen, hartelijk dank voor uw steun.

De hogere opbrengst is ook te danken aan steeds meer verhuurbedrijven die hun huurders nu stimuleren om een eigen wimpel aan te schaffen (in plaats van dezelfde wimpel het gehele seizoen in de huurboot te laten hangen). Door elke nieuwe huurder voortaan een wimpel aan te bieden, verkopen wij via de verhuurvloot veel meer wimpels. Voor de huurders is een eigen wimpel meteen een leuk aandenken aan hun vaarvakantie in Fryslân.

Naast de groeiende wimpelverkoop zien we ook dat het bedrag aan vrijwillige extra bijdragen blijft toenemen. We hebben zelfs van een anonieme schenker een extra gift van € 10.000 ontvangen. Ondanks vele pogingen om deze gulle schenker te bedanken, is dat helaas niet gelukt. De betreffende persoon wilde op geen enkele wijze bekend worden. Van een ander stel trouwe donateurs ontvingen we een riante gift ter ere van hun 65-jarig huwelijk. Nogmaals dank daarvoor.

Besteding wimpelopbrengst 2022

Elk jaar besteden we de opbrengst aan het verbeteren van onze voorzieningen. De opbrengst van 2022 gebruiken we voor het vernieuwen van een aantal van onze voorzieningen in de Snitsermar, namelijk de:

  • SN36B: damwand nabij de Gudsekop
  • SN26D+I steigers op de Lytse Griene
  • SN28C: steiger op de Grutte Griene

Momenteel wordt er aan de damwand SN36B nabij de Gudsekop nog gewerkt, dit is naar verwachting begin oktober’23 gereed. De steigers SN26I & SN26D op de Lytse Griene zijn reeds vernieuwd en hier zijn ook de wimpelopbrengst borden al geplaatst:

Vignet- en wimpelverkoop 2023

Ook dit jaar loopt de verkoop alweer boven verwachting goed, de kleine wimpels zijn op veel verkooppunten en in onze webshop al een tijdje uitverkocht. Daarnaast is in 2023 is het vignet, een dubbelzijdige sticker voor open bootjes zonder mastje zoals sloepen en kano’s, erbij gekomen. Deze vignetten zijn nog wél verkrijgbaar. En wist u dat u via onze webshop ook heel eenvoudig een vrijwillige bijdrage kunt geven?

Verhoging vignet- en wimpelprijzen in 2024

Voor het eerst sinds 2015 gaat per 2024 de prijs voor de Marrekritewimpel omhoog. Voor die tijd steeg de wimpelprijs jaarlijks met één euro, dat is in 2015 voor het laatst gedaan. De inkoopprijs van de wimpels is de afgelopen tijd wel gestegen. Vanaf 2024 zullen de kleine, middel en grote wimpel €20, €25 en €30 euro gaan kosten. Ook de prijs van het vignet stijgt mee naar 20 euro.

Nieuws

Start broedseizoen

15/03/2024

Het broedseizoen is weer begonnen. In deze periode zijn vogels (maar ook andere dieren) extra kwetsbaar. Ze zoeken een rustige plek op om te nestelen en hun jongen groot te brengen. Als ze daarbij verstoord worden, zullen ze het nest verlaten en zal het broedsel mislukken. Met name voor bedreigde soorten is dit natuurlijk niet wenselijk. Organisaties als It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten sluiten daarom tijdens het broedseizoen (delen) van hun gebieden af voor bezoekers. Wandelnetwerk Fryslân, het wandelknooppuntnetwerk, gaat ook vaak door deze gebieden. Dat betekent dat sommige trajecten tijdens het broedseizoen zijn afgesloten. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Op onze kaart kun je (vanaf 15 maart) zien welke trajecten gestremd zijn. Trajecten in de broedseizoen-gebieden staan ook aangegeven op onze papieren wandelkaarten. Gelukkig blijven er nog duizenden kilometers aan wandelnetwerk over waar je deze periode van harte welkom bent. Wil je de dieren…

Duurzame wimpel vanaf 2024

01/12/2023

De vertrouwde Marrekritewimpel wordt vanaf 2024 een stuk duurzamer. De nieuwe ‘groene’ wimpel wordt gemaakt van 100% gerecyclede petflessen en wordt lokaal geproduceerd door de Dokkumer Vlaggen Centrale, in Fryslân zelf! Op donderdag 30 november heeft gedeputeerde Douwstra als voorzitter van de GR Recreatieschap Marrekrite de eerste wimpel in ontvangst genomen van Henny Atsma, commercieel directeur van de Dokkumer Vlaggen Centrale. Als Marrekrite zijn we heel trots op deze duurzaam en lokaal geproduceerde wimpel. Onze aanlegvoorzieningen, de Marrekrite steigers, worden sinds een aantal jaren al vernieuwd met gerecycled kunststof. Datzelfde geldt voor de welbekende wandel- en fietsknooppuntpalen. De knooppunt- en routebordjes en de borden bij onze aanlegvoorzieningen vervangen we bij schades zoveel mogelijk door borden van biobased materiaal. De wimpel is vanaf 2024 verkrijgbaar, via de Marrekrite website, de vele verkooppunten in Friesland en onze vrijwilligers.