Een eigen camperplaats beheren

Een camperplaats beginnen

Wil je een eigen camperplaats beginnen? Verplaats je dan goed in de camperaar en zijn behoeften. Door de doelgroep en de markt goed te onderzoeken, en een camperplaats in te richten die past bij de behoeften van de camperaar, heb je de meeste kans op succes. Hieronder vind je een aantal stappen om rekening mee te houden.

1. Marktkansen inschatten

Voordat je een camperplaats begint, is het belangrijk om de marktkansen zorgvuldig in te schatten. Begrijp wie de camperaar is, wat de reisdoelen van camperaars zijn en hoe ze hun tijd en geld besteden. Vraag waar nodig hulp aan bij NKC, (regio)marketingorganisaties als Visit Friesland en de gemeente.

2. Een camperplaats inrichten

Flexibiliteit is de sleutel tot een succesvolle camperplaats. Zorg ervoor dat camperaars op elk gewenst tijdstip kunnen arriveren en vertrekken. Denk aan voorzieningen zoals drinkwater, vuilwateropslag en mogelijkheden voor elektriciteitsaansluitingen. Overweeg ook de aanleg van een sanistation voor het lozen van afvalstoffen.

Voorzieningen en infrastructuur
Een camper heeft voldoende mogelijkheden om voor meerdere dagen drinkwater mee te nemen en vuilwater op te slaan. Gemiddeld eens per drie dagen dient vers water ingenomen te worden en dienen de afvaltanks met vuilwater en het cassettetoilet geleegd te worden. Een mogelijke aansluiting op een elektriciteitsnet wordt gewaardeerd, maar is geen vereiste.

Veiligheid
Vanwege de veiligheid of het gevoel van veiligheid kunnen camperplaatsen het beste gerealiseerd worden in de buurt van de woonomgeving. In het buitengebied is de sociale controle gering. Goede verlichting en kans op regelmatige sociale controle door voorbijgangers, omwonenden of medegebruikers zijn prettig. Om de veiligheid te waarborgen, adviseert de NKC een minimum van vijf camperplaatsen per locatie.

Ondergrond en afmetingen
Om met een camper naar tevredenheid te kunnen overnachten is vooral de ondergrond en afmeting van de overnachtingsplaats van belang. Er is behoefte aan een vlakke ondergrond met voldoende draagkracht en de juiste afmetingen. Alle informatie hierover is beschikbaar via NKC.

Landschappelijke inpassing
In beleidsplannen van de gemeente worden vaak handvatten gegeven voor landschappelijke inpassing. Neem contact op met de gemeente om advies in te winnen om je terrein landschappelijk goed in te passen. Dit is nuttig voor het maken van de inrichtingsplannen en de voorbereiding van het aanvragen van een vergunning.

3. Duurzaamheid als product overwegen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor reizigers. Overweeg circulaire producten en diensten om je camperplaats onderscheidend te vermarkten. Richt je op hoogwaardig gebruik van materialen, duurzame energie, waterwinning, biodiversiteit, culturele diversiteit, ondersteuning van gezondheid & welzijn, en het realiseren van toegevoegde waarde. Meer over deze zeven pijlers van circulariteit van denktank Metabolic vind je hier.

Circulair Friesland
Ondernemers kunnen ter inspiratie naar de site van Circulair Friesland: Circulaire Gastvrijheidsroute Fryslân. Via deze site zijn diverse mogelijkheden te vinden om informatie en advies in te winnen.

4. Vergunning aanvragen

Bij het opstarten van een camperplaats in Friesland is een goede voorbereiding op de regelgeving essentieel. Begin met het bestuderen van de omgevingsverordening en het bestemmingsplan om te verzekeren dat jouw plannen toegestaan zijn. Vervolgens is het aanvragen van een omgevingsvergunning cruciaal, aangezien deze bevestigt dat jouw onderneming aan alle bouw-, milieu- en veiligheidseisen voldoet. Ten slotte is het belangrijk om kennis te nemen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor regels omtrent openbare orde en het bijhouden van een nachtregister.

Elke gemeente heeft specifieke procedures en vereisten, wat betekent dat het proces kan variëren afhankelijk van de locatie en jouw persoonlijke situatie. Voor ervaren recreatieondernemers kan het verkrijgen van toestemming sneller verlopen dan voor nieuwkomers. Het proactief benaderen van de gemeente zorgt ervoor dat je goed geïnformeerd bent over alle vereisten. Dit helpt bij het navigeren door het aanvraagproces van de benodigde vergunningen voor een legale exploitatie van jouw camperplaats.

5. Gasten verwelkomen

Uiteindelijk draait het om gastvrijheid. Creëer een gastvrije ervaring voor camperaars en speel in op de behoefte aan vrijheid. Camperaars vinden het prettig als ze op elk moment van de dag kunnen komen en gaan. Daarnaast is het belangrijk dat er goede basisvoorzieningen als stroom, water en eventueel lozen zijn. Help camperaars op weg door inspiratie te bieden voor culturele uitstapjes, restaurants, lokale producten, fiets- en wandelroutes of bezienswaardigheden.