Recreatieschap Marrekrite
Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden

E-mail: info@marrekrite.frl
Telefoon: 058 – 212 85 81
Wij zijn het beste bereikbaar tussen 09.00 en 14.00 uur.

Rekeningnummer: NL23 INGB 0000 889581
SWIFT code: INGBNL2A
Fiscaal nummer: 8002.79.402

Marrekrite heeft de ANBI-status.

 

Volg ons op twitter en facebook

 

Nieuws